เดือน วันที่ รายการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
       
กันยายน 2561 5 - 15 จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43"พลศึกษาเกมส์"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาร
   
Share