หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬ_170811_0033.jpgหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬ_170811_0038.jpg4.jpg79385219_2658912937557116_2707087207717404672_o.jpg5.jpg267717.jpg1.jpgหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬ_170811_0050.jpg6.jpgการแข่งขันกีฬาคูราช_170811_0002.jpgหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬ_170811_0056.jpg7.jpg267714.jpg2.jpg267716.jpgหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬ_170811_0001.jpg8.jpgการแข่งขันกีฬาคูราช_170811_0034.jpgการแข่งขันกีฬาคูราช_170811_0040.jpg3.jpg9.jpg267718.jpg267715.jpg
Previous Next
รายการที่สมาคมรับรอง
เดือน วันที่ รายการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
       
กันยายน 2561 5 - 15 จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43"พลศึกษาเกมส์"
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาร
   
Read more
การกีฬาแห่งประเทศไทยและกรรมพลศึกษา
เดือน วันที่ รายการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
       
       
       
Read more
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
เดือน วันที่ รายการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
     

 

       
   
Read more
การแข่งขันระดับนานชาติ
เดือน วันที่ รายการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
       
สิงหาคม 2561 18 รายการแข่งขันเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18 กรุงจาการ์ตา  ประเทศอิโดนีเซีย
 กันยายน 2561    
Read more

Previous Next
         New layer... Read more
          Read more
เก็บตกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ฟิลิปปินล์ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม... Read more
โครงการค่ายพัฒนานักกีฬาคูราช รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 Read more
      นักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ ฝึกซ้อม ณ ประเทศอุเบกิสถานระหว่าง วันที่ 5 - 19 มิถุนายน... Read more
  การแข่งขันกีฬาคูราชคัดเลือกนักัฬาทีมชาติไทยรอบที่ 2 ( ซีเกมส์)     Read more
โคงการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาคูราช ระดับชาติ Level 1 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค - 1 ส.ค 2560 ณ... Read more
 วันแรกของการเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 5 Read more